Slideshow and module by 888 poker review

MCC DE KEMPEN GENOODZAAKT TOT STRIKTE GELUIDMETINGEN!

 

Dit heeft er echter toe geleid dat 1 van de partijen die tegen de ligging van het circuit is maar geen enkele procedure heeft gewonnen continu naar de gemeente belt i.vm. geluidsoverlast.

 

Tot  woensdag jl is er ondanks metingen door de provincie nooit een overtreding geconstateerd.

 

Door de extreme drukte op woensdag zijn er een paar rijders onopgemerkt in de baan geweest terwijl deze niet aan de gestelde geluidsnorm voldeden. Dit heeft ertoe geleid dat er door de provincie een behoorlijke overschrijding is gemeten. Het gevolg hiervan was dat we een flinke uitbrander hebben gekregen en op donderdag direct met een actie moesten komen waarin we aan konden tonen dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

 

Vandaar dat we acuut het gebruikte meetprotocol in hebben moeten stellen.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat  er wellicht het een en ander schort aan de procedure Het is de bedoeling dat we een paar dagen deze strenge norm aanhouden en in de tussentijd metingen buiten het circuit doen . Mocht blijken dat we te eng meten dan zullen wij de normen bijstellen. Wij hebben er begrip voor dat de wijze waarop gemeten is niet als geheel juist wordt ervaren  maar wij kunnen ons op dit moment geen overschrijdingen permitteren. Wij hopen dat u hiervoor ook begrip kan opbrengen.

 

Momenteel is het bestuur bezig om een zo betrouwbaar mogelijk meetprotocol op te stellen.

 

Wij willen jullie echter ook vragen om ervoor te zorgen dat jullie uitlaten voldoende gedempt zijn zodat wij niet in hoeven te grijpen.

 

Voor de duidelijkheid over de geluidsnormen is hieronder het convenant van KNMV en MON bijgevoegd.

 

Deze norm geldt sinds 1 januari 2011 voor alle (club)trainingen én wedstrijden (club, district, regionaal en nationaal) met uitzondering van het ONK van de KNMV en wedstrijden verreden onder auspiciën van de FIM, FIM Europe en IMBA. Alle buitenlandse rijders, maar ook de Nederlandse deelnemers aan het ONK moeten tijdens de trainingen op een Nederlands circuit voldoen aan de norm van 94 dB(A).

 

Tot slot vragen wij jullie om begrip voor de situatie want het zou zonde zijn als we onze accommodatie zouden moeten sluiten.

 

Met vriendelijke groet

Bestuur MCC de Kempen.

© 2011 Omnimac Consultancy